Fase 2 : Het dak erop

Fase 2: de muren optrekken en het dak plaatsen
Uitgevoerd  voorjaar 2012

Afbouwen van de muren, constructie van het dak.
Bijdrage inwoners Kpaiyea:

–          Boomstammen om te verzagen t.b.v. dakbalken
–          Zand en grind
–          Voedsel en drinken voor de vaklui en diverse hand en spandiensten op de
bouwplaats

Bijdragen van donoren:
Bijdrage
Stichting DONA €1.900, mede dankzij een grote gift van het familiefonds van de familie Reeders.
De Reformed Church Cambridge, Ontario, Canada droeg in deze fase € 1.600 bij.

Onze bijdrage werd besteed aan cement, pleisterwerk, zaag- en timmerwerk, transportkosten en loon voor vaklieden.

Resultaat: Het metselwerk is af en het dak zit erop!