Fase 1 De fundering gelegd

Project Uitbreiding Kpaiyea Basis school

Fase 1 Fundering voor 4 klaslokalen. Uitgevoerd in mei /juni 2011

Bij terugkeer in zijn geboortedorp Kpaiyea, constateerde Siapha dat de burgeroorlog vrijwel alles had verwoest. De bevolking was jarenlang gevlucht naar de andere kant  van de grens met Guinea en keerde rond 2005 terug naar het dorp. Een hele generatie jongeren (lost generation) kwam zwaar beschadigd uit de burgeroorlog. Kindsoldaten, traumatische ervaringen , geen onderwijs, geen rolmodellen om een  normaal zelfstandig bestaan op te bouwen. Siapha was geschokt over wat hij aantrof en besloot iets voor zijn oude dorp te willen doen. Wij boden aan Siapha te helpen bij wat hij daar van belang vond om op te zetten.

Tachtig kinderen in één leslokaal zonder boeken In lange gesprekken met dorpelingen en dorpsleiders werd duidelijk dat de mensen van Kpaiyea veel belang hechten aan onderwijs voor alle kinderen in het dorp. Een volgende generatie mag niet opnieuw een ‘lost generation’ worden. Verschillen tussen stammen, die honderden jaren geen rol hadden gespeeld in het dorp dreigen  onder druk van schaarse middelen en  mogelijkheden weer op te laaien. Samen met de dorpsraad kwam Kamara in December 2008 tot de conclusie dat een school voor alle kinderen van het dorp een belangrijke rol kan spelen in het tegengaan  van oplaaiende tegenstellingen. De oude dorpsschool is door de overheid opgelapt, maar veel te klein. Lesmateriaal is zeer schaars en onderwijzers zijn slecht opgeleid en ontvangen nauwelijks salaris. Klassen van 80 leerlingen en zes kinderen in een tweepersoons schoolbank, dat is de huidige praktijk.

Wat doen de dorpelingen er zelf aan? Het project kan rekenen op breed draagvlak en actieve inzet van de dorpsbewoners. Indirect draagt het project bij aan het zelfvertrouwen en perspectief voor de bevolking van het afgelegen dorp Kpaiyea.

Projectplan Onder leiding van vrijwilliger Yourfee Kamara, neef van Siapha Kamara, werd een projectplan opgesteld samen met de dorpsraad en het comité van ouders en onderwijzers (Parents Teachers Committee, PTA) van de school van Kpaiyea. Het project wordt in fasen uitgevoerd. Van  het bouwen van vier klaslokalen tot het inrichten met schoolborden en schoolbanken. Daarna volgt het kopen en verstrekken van schoolboeken en schrijfmateriaal en het trainen  van docenten, van wie velen niet meer dan een paar jaar schoolopleiding hebben gevolgd.

Hard gewerkt In juni 2011 is d bevolking van Kpaiyea keihard aan de slag gegaan, nadat het door DONA betaalde cement en de ervaren bouwvakkers waren gearriveerd.  Binnen twee maanden was het bouwterrein geëgaliseerd, de fundering uitgegraven en gestort en werden de muren opgemetseld tot het geld op was.  Zie de foto’s hieronder.

Financiën Fase 1:

Bijdrage inwoners Kpaiyea: – zand- en grindwinning aan de rivier en transport naar de bouwplaats – voedsel en drinken voor de vaklui, hulp- en sjouwwerk

Bijdrage Reformed Church of Cambridge, Ontario, Canada: $ 4.350 T.b.v. grondverwerving, bouwrijp maken, graafwerk fundering en transportkosten zand en grind; productie 3.000 ‘stenen blokken’

Bijdrage Stichting DONA: €3.425, in dollars: $ 4.686 T.b.v. cement, gereedschap en loon vaklui

Resultaten Fundering is gelegd en uit het resterende saldo zijn de buitenmuren al opgetrokken tot aan de onderzijde van de raamkozijnen. (zie foto’s):