Over DONA

Wie wij zijn

Stichting DONA is opgericht in 2008 door Jan van Berkel en Marianne Luyer, om met hun kinderen Peter, Gita en Jacco, concrete projecten te gaan steunen die het leven van mensen verbeteren, zowel met geld, maar ook met directe betrokkenheid. Sinds juni 2011 hebben we concrete kleinschalige projecten gesteund in West Afrika. Eerst in Liberia, nu in Sierra Leone. De inkomsten van DONA komen uit bijdragen van vrienden en familie en spaargeld.

Siapha Kamara

Stichting DONA werkt samen met de SEND Foundation, de Social Enterprise Development Foundation of West Africa, die is opgericht door Siapha Kamara.
Wij zijn al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw bevriend met Siapha, toen hij als politiek vluchteling uit Liberia in Nederland kwam studeren. Met SEND heeft hij, na terugkeer naar West Afrika projecten opgezet, in Ghana, Liberia en Sierra Leone. Die projecten zijn speciaal gericht op de meest kwetsbare groepen in deze landen, zoals bijvoorbeeld weeskinderen.
Stichting DONA bood Siapha aan om hem bij dit werk te helpen, zo kwamen we tot concrete samenwerking, eerst in Liberia, nu in Sierra Leone.

Zie ook: https://sendwestafrica.org/nu/ en https://sendsierraleone.com/

Siapha Kamara       Siapha Kamara