Ons beleid en voortgang

Doelstelling

Het leven van mensen in Afrika of Azië verbeteren, zowel met geld voor concrete projecten, als met directe betrokkenheid.
Stichting DONA financiert projecten waarin de doelgroep zelf actief bijdragen levert. Dat kan zijn met eigen financiële bijdragen, of door mee te werken aan het project, of door anderen te mobiliseren om aan het project bij te dragen. Projecten van stichting DONA zijn door de concrete samenwerking ook leerprojecten en vriendschapsprojecten.

Beleidsplan 2023-2027

Tussen 2014 en 2016 heeft de zeer besmettelijke ziekte ebola in West Afrika duizenden slachtoffers gemaakt. In Sierra Leone raakten 14.000 patiënten besmet, 4.000 mensen vonden de dood. Gezinnen werden getroffen en kinderen verloren soms beide ouders aan deze gruwelijke ziekte.
De meeste weeskinderen zijn opgevangen in hun eigen dorp door familie of buren, die het zelf ook niet erg breed hebben. Mee-eten en meehelpen in huishouden en tuin lukt meestal nog wel, maar soms ook niet. Kosten van opleidingen van de weeskinderen kunnen de gastgezinnen  niet betalen.
Onze partner in Sierra Leone, SEND Foundation, betaalt voor vijf weesmeisjes de kosten van school en opleiding. Sommige pleeggezinnen krijgen ook steun voor het levensonderhoud van hun pleegkind.
Een deel van dit geld wordt door medewerkers van SEND bij elkaar gelegd, maar is niet toereikend.

Stichting DONA draagt sinds 2019 bij aan de opleidingskosten.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit een meerjarige inzet zal vergen, willen de meisjes de gestarte opleidingen ook kunnen voltooien. Met hulp van onze vrienden kan DONA deze verplichting waarmaken.
Voorwaarde is uiteraard dat de kinderen naar vermogen hun best doen op school. Hun voortgang wordt regelmatig gerapporteerd door SEND en wordt gedeeld met onze donateurs.

Beloningsbeleid

Iedereen die zich inzet voor Stichting DONA doet dit belangeloos en om niet. De bestuursleden van DONA ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2022/23

In het schooljaar 2022/23 zijn vijf weesmeisjes gesteund. Twee van hen gingen met onze steun naar de middelbare school, drie naar het HBO. In september werd een van hen toegelaten tot de middelbare school. Door coronabeperkingen in Sierra Leone, werd het volgen van onderwijs ernstig belemmerd en vertraagd. Thuis digitaal werken of lessen volgen is niet mogelijk. Toch hebben de vier meisjes waar mogelijk doorgeleerd.


Hawa Lavalier (15) werd na een eerste mislukte poging in september aan de middelbare school van Nyapui, opnieuw toegelaten tot de eerste klas. Hawa woont nog steeds doordeweeks in de kostschool van de opleiding om haar te helpen met concentreren. De tweede keer slaagde zij wel, met mooie cijfers en ging ze over naar de tweede klas!

Jeneba James (16) is eind 2022 in het meisjes opleidingsproject opgenomen. Nadat haar vader overleed eerder dat jaar, stond ze er als weeskind helemaal alleen voor en dreigde ze als drop-out haar opleiding af te breken. Omdat niemand naar haar opleiding omkeek heeft SEND haar opgenomen in dit project. Jeneba is zeer gemotiveerd en slaagde voor haar eerste jaar en zit nu in klas 2.

Hawa Fallah (21) Hawa deed in 2022 toelatingsexamen voor de Bachelor opleiding tot medisch laborante aan de Eastern Technical University in Kenema. In de aanloop naar het toelatingsexamen deed Hawa diverse cursussen om zich voor te bereiden. Begin 2023 kwam de uitslag: toegelaten! Ze maakt inmiddels goede voortgang in het eerste leerjaar.

Rosaline Tamba (21) startte in oktober 2022 de Bachelor opleiding bedrijfskunde aan de Eastern Technical University in Kenema, nadat ze via een her-examen de middelbare school succesvol afrondde. Naast de opleiding doet Rosaline vrijwilligerswerk op het kantoor van Sierra Leone en doet zo praktijk ervaring op. Ze hoopt na haar afstuderen bij SEND een baan te vinden.


Hawa M’bawoh (25) zit nu in het derde jaar van de HBO opleiding administratie en inkoopmanagement. Zij is geen weeskind, maar moest in de coronatijd van school, toen haar ouders door lockdowns niets meer konden verdienen met hun groenten- en fruitkraam. Een medewerker van SEND zorgde ervoor dat ze kon deelnemen in dit project. Zij studeert hard en met succes. Zij is een goede vriendin van Rosaline Tamba en Hawa Fallah, die aan de zelfde hogeschool studeren: de Eastern Technical University in Kenema.

De drie oudste meisjes verblijven in een pension, omdat de school te ver af ligt van het huis van hun pleegouders. Hawa Lavalier woont tijdens het schooljaar ook in een pension om zich beter te kunnen concentreren op school. De kosten worden door SEND, met bijdragen van Stichting DONA betaald.

Oud deelnemer aan het project:

Jeneba (10) hebben wij gesteund in 2019 en 2020. Zij groeit op met een beperking en is daarvoor in 2021 geopereerd. De kosten van de ziekenhuisopname en behandeling zijn betaald door een rijke familie uit de omgeving. Door haar opname ging ze lange tijd niet naar school. Verdere steun hoeft niet meer door SEND en DONA aan Jeneba en haar grootouders te worden gegeven. Na de geslaagde operatie is de rijke familie haar blijven helpen met bijdragen in de kosten van school en levensonderhoud.

Plannen voor 2023/24

De energiecrisis en voedselschaarste door de oorlog in Oekraïne heeft de kosten van levensonderhoud in Sierra Leone sterk doen stijgen. Voedsel, persoonlijke verzorging, maar ook transport en  schoolbenodigdheden als boeken, schriften, en rekenmachines zijn in 2023 flink duurder geworden. De economie van dit straatarme land had al zwaar te lijden onder de energiecrisis, recent heeft een mislukte staatsgreep de stabiliteit van het land geen goed gedaan. Bij ons in Nederland springt de overheid in tijden van crisis met miljarden bij om de armste groepen te helpen en de economie gaande te houden, in Sierra Leone is dat onmogelijk. Dit motiveert ons om door te gaan met steun aan deze meisjes, omdat niemand anders dat doet

Financiële verantwoording:

Jaarrekening DONA 2022

Jaarrekening DONA 2021

Jaarrekening DONA 2020

Jaarrekening DONA 2019 

Jaarrekening DONA 2018

Jaarrekening DONA 2017

Jaarrekening DONA 2016

Jaarrekening DONA 2015

Jaarrekening DONA 2014