Doelstelling, beleid en verslagen

Doelstelling

Financiële steun aan concrete projecten die het leven van mensen in Afrika of Azië verbeteren, zowel met geld, als met directe betrokkenheid.
Stichting DONA financiert projecten waarin de doelgroep zelf actief bijdragen levert. Dat kan zijn met eigen financiële bijdragen, met arbeid in het project, of door anderen te mobiliseren om aan het project bij te dragen. Projecten van stichting DONA zijn door de concrete samenwerking ook leerprojecten en vriendschapsprojecten.

Beleidsplan 2019-2023

Tussen 2014 en 2016 heeft de zeer besmettelijke ziekte ebola in West Afrika duizenden slachtoffers gemaakt. In Sierra Leone raakten 14.000 patiënten besmet, 4.000 mensen vonden de dood. Gezinnen werden getroffen en kinderen verloren soms beide ouders aan deze gruwelijke ziekte.
De meeste weeskinderen zijn opgevangen in hun eigen drop door familie of buren, die het zelf ook niet erg breed hebben. Mee-eten en meehelpen in huishouden en tuin lukt meestal nog wel, maar soms ook niet.
Onze partner in Sierra Leone, SEND Foundation, betaalt voor vijf weeskinderen de kosten van school en opleiding. Sommige pleeggezinnen krijgen ook steun voor het levensonderhoud van hun pleegkind.
Een deel van dit geld wordt door medewerkers van SEND bij elkaar gelegd, maar is niet toereikend.

Stichting DONA heeft deze steun toegezegd. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een meerjarige inzet zal vergen, willen de meisjes de gestarte opleidingen ook kunnen voltooien. Met hulp van onze vrienden gaat DONA deze verplichting waarmaken. Voorwaarde is uiteraard dat de kinderen naar vermogen hun best doen op school. Hun voortgang zal regelmatig worden gerapporteerd door SEND en worden gedeeld met onze donateurs.

Beloningsbeleid

Iedereen die zich inzet voor Stichting DONA doet dit belangeloos en om niet. De bestuursleden van DONA ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2020

In 2020 zijn vier weesmeisjes gesteund. Twee van hen gingen met onze steun naar de middelbare school, een naar het HBO en twee naar de basisschool. In september werd een van hen toegelaten tot de middelbare school. Door coronabeperkingen in Sierra Leone, werd het volgen van onderwijs ernstig belemmerd en vertraagd. Thuis digitaal werken of lessen volgen is niet mogelijk. Toch hebben de vier meisjes waar mogelijk doorgeleerd.

Jeneba (7) ging naar klas 2 van de basisschool in het dorp van haar grootouders waar zij in een pleeggezin is opgenomen.

Hawa Lavallay (12) rondde de basisschool af, maar kon door corona weinig lessen volgen. Daarom kreeg zij bijles en computerles. Ze wil graag toegelaten worden tot de middelbare school.

Hawa Fallah (18)heeft de middelbare school afgerond. Zij kreeg een computercursus. Dat is een vereiste om toegelaten te worden tot het HBO. Hawa wil dolgraag verpleegster worden.

Rosaline (19) deed eind 2019 toelatingsexamen voor HBO of universiteit, maar slaagde nog niet. Met bijlessen probeerde SEND in 2020 haar toch de kans te geven alsnog toegelaten te worden. En haar droom, bankmanager worden, waar te maken.

De drie oudere meisjes gingen naar een pension, omdat de school te ver af ligt van het huis van hun pleegouders. De kosten werden door SEND, met bijdragen van Stichting DONA betaald.

Activiteitenverslag 2021

Dit volgt begin 2022

Plannen voor 2022

Door corona zijn de kosten van levenshoud in Sierra Leone verdubbeld. De economie van dit straatarme land heeft veel meer te lijden onder de uitbraak van corona, dan wij in Nederland meemaken. Bij ons springt de overheid met miljarden bij om de economie gaande te houden, in Sierra Leone is dat onmogelijk. De kosten van levensonderhoud op het platteland zijn bijna verdubbeld sinds 2019.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening DONA 2020

Jaarrekening DONA 2019 

Jaarrekening DONA 2018

Jaarrekening DONA 2017

Jaarrekening DONA 2016

Jaarrekening DONA 2015

Jaarrekening DONA 2014

Jaarrekening DONA 2013