Ons beleid en voortgang

Doelstelling

Het leven van mensen in Afrika of Azië verbeteren, zowel met geld voor concrete projecten, als met directe betrokkenheid.
Stichting DONA financiert projecten waarin de doelgroep zelf actief bijdragen levert. Dat kan zijn met eigen financiële bijdragen, of door mee te werken aan het project, of door anderen te mobiliseren om aan het project bij te dragen. Projecten van stichting DONA zijn door de concrete samenwerking ook leerprojecten en vriendschapsprojecten.

Beleidsplan 2019-2023

Tussen 2014 en 2016 heeft de zeer besmettelijke ziekte ebola in West Afrika duizenden slachtoffers gemaakt. In Sierra Leone raakten 14.000 patiënten besmet, 4.000 mensen vonden de dood. Gezinnen werden getroffen en kinderen verloren soms beide ouders aan deze gruwelijke ziekte.
De meeste weeskinderen zijn opgevangen in hun eigen dorp door familie of buren, die het zelf ook niet erg breed hebben. Mee-eten en meehelpen in huishouden en tuin lukt meestal nog wel, maar soms ook niet. Kosten van opleidingen van de weeskinderen kunnen de gastgezinnen niet betalen.
Onze partner in Sierra Leone, SEND Foundation, betaalt voor vijf weeskinderen de kosten van school en opleiding. Sommige pleeggezinnen krijgen ook steun voor het levensonderhoud van hun pleegkind.
Een deel van dit geld wordt door medewerkers van SEND bij elkaar gelegd, maar is niet toereikend.

Stichting DONA draagt bij aan de opleidingskosten.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit een meerjarige inzet zal vergen, willen de meisjes de gestarte opleidingen ook kunnen voltooien. Met hulp van onze vrienden gaat DONA deze verplichting waarmaken.
Voorwaarde is uiteraard dat de kinderen naar vermogen hun best doen op school. Hun voortgang wordt regelmatig gerapporteerd door SEND en wordt gedeeld met onze donateurs.

Beloningsbeleid

Iedereen die zich inzet voor Stichting DONA doet dit belangeloos en om niet. De bestuursleden van DONA ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2020/21

In het schooljaar 2021/22 zijn vijf weesmeisjes gesteund. Twee van hen gingen met onze steun naar de middelbare school, een naar het HBO en twee naar de basisschool. In september werd een van hen toegelaten tot de middelbare school. Door coronabeperkingen in Sierra Leone, werd het volgen van onderwijs ernstig belemmerd en vertraagd. Thuis digitaal werken of lessen volgen is niet mogelijk. Toch hebben de vier meisjes waar mogelijk doorgeleerd.

Jeneba (8) groeit op met een beperking. Zij is in 2021 geopereerd. De kosten van de ziekenhuisopname en behandeling zijn betaald door een rijke familie. Door haar opname ging ze lange tijd niet naar school. De komende tijd moet duidelijk worden of verdere steun van SEND en DONA aan Jeneba en haar grootouders nog nodig zal zijn.

Hawa Lavalier (13) begon aan de middelbare school van Nyapui, maar slaagde niet voor de eerste klas. In een goed gesprek met een SEND medewerker heeft zij gevraagd of ze het jaar mag overdoen. Ze beloofde dat ze heel hard haar best zal doen. Ze is opnieuw toegelaten tot de eerste klas. Hawa woont doordeweeks in de kostschool van de opleiding om haar te helpen met concentreren. De eerste resultaten dit tweede jaar zijn veelbelovend!

Hawa Fallah (20) Op 27 maart 2021werd Hawa samen met Rosaline en Hawa M alsnog toegelaten tot het HBO voor Oost Sierra Leone. Zij sloot het voorbereidende jaar succesvol af. Hawa heeft nu toelatingsexamen gedaan voor de Bachelor opleiding tot medisch laborante. Zij volgde alvast een computercursus. In december wachtte Hawa nog op de definitieve uitslag. Ze volgt nu diverse cursussen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Rosaline Tamba (20) startte in oktober 2022 de Bachelor opleiding bedrijfskunde aan de Eastern Technical University, nadat ze via een herexamen de middelbare school succesvol afrondde. Momenteel loopt zij (december 2022) stage op het kantoor van SEND. Dat doet ze goed, als ze zo door gaat zal SEND haar waarschijnlijk na afronding van de opleiding een baan aanbieden.

Hawa M;bawoh (23) is geslaagd voor het eerste jaar aan de HBO opleiding financiële administratie en zit nu in het tweede jaar. Zij is geen weeskind, maar moest in de coronatijd van school, toen haar ouders door lockdowns niets meer konden verdienen met hun groenten- en fruitkraam. Een medewerker van SEND hoorde over haar en stelde voor haar op te nemen in dit speciale project. Dat werd goedgekeurd en Hawa kon in 2021 terug naar school. Ze leert erg goed en haalde jaar 1 meteen. Zij is intussen een goede vriendin van Rosaline en Hawa Fallah, zij werden alle drie in maart 2021 toegelaten tot dezelfde HBO opleiding.

Jeneba James is eind 2022 in het meisjes opleidingsproject opgenomen. Nadat haar vader overleed eerder dit jaar, stond ze er als weeskind helemaal alleen voor en dreigde ze als drop-out haar opleiding af te breken. Omdat niemand naar haar opleiding omkijkt heeft SEND haar opgenomen in dit project en stimuleert haar om haar opleiding te hervatten.

De drie oudste meisjes en Hawah Lavallier gaan naar een kostschool of pension, omdat de school te ver af ligt van het huis van hun pleegouders en om zich beter te kunnen concentreren op school. De kosten worden door SEND, met bijdragen van Stichting DONA betaald.

Plannen voor 2022/23

De energiecrisis heeft de kosten van voedsel, persoonlijke verzorging en van transport en ook van schoolbenodigdheden als boeken, schriften, en rekenmachines in Sierra Leone opnieuw sterk doen stijgen. De economie van dit straatarme land had al zwaar te lijden onder de uitbraak van corona, meer dan wij in Nederland meemaakten. Ook de energiecrisis en voedselschaarste door de oorlog in Oekraïne maken het leven er erg duur en moeilijk. Bij ons springt de overheid met miljarden bij om de armste groepen te helpen en de economie gaande te houden, in Sierra Leone is dat onmogelijk. Voor ons is de motivatie om door te gaan met steun aan deze meisjes, alleen maar sterker geworden.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening DONA 2021

Jaarrekening DONA 2020

Jaarrekening DONA 2019 

Jaarrekening DONA 2018

Jaarrekening DONA 2017

Jaarrekening DONA 2016

Jaarrekening DONA 2015

Jaarrekening DONA 2014

Jaarrekening DONA 2013