ANBI

Giften aan Stichting DONA zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Stichting DONA is op 1 januari 2009 door de Belastingdienst erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.


Naam:

Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Afrika en/of Azië

RSIN /fiscaal nummer:

8200.36.584

Contactgegevens:

Stichting DONA
Gerard Philipestraat 13
1325LL Almere
Contactpersoon: Jan van Berkel;
tel 06-12880964;
janvanberkel@stichtingdona.nl

KvK nr: Gooi,- Eem- en Flevoland, nr 32141637

Bankrekening Triodos Bank: NL28TRIO0390159433

Bestuur:

Jan van Berkel, voorzitter
Wim G. Faber, penningmeester
Peter A. Minnema