ANBI

Stichting DONA is een ANBI, dat wil zeggen, op 1 januari 2009 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam:
Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Afrika en/of Azië

RSIN /fiscaal nummer:
8200.36.584

Contactgegevens:
Stichting DONA
Gerard Philipestraat 13
1325LL Almere
contactpersoon: Jan van Berkel; tel 06-12880964; janvanberkel@stichtingdona.nl

KvK nr: Gooi,- Eem- en Flevoland, nr 32141637

Bankrekening Triodos Bank: NL28TRIO0390159433

Bestuur:
Jan van Berkel, voorzitter
Wim G. Faber, penningmeester
Britta Robles-Alexander

Doelstelling:
Financiële steun aan concrete projecten die het leven van mensen in Afrika of Azië verbeteren, zowel met geld, als met directe betrokkenheid .
Stichting DONA financiert projecten waarin de doelgroep zelf actief bijdragen levert. Dat kan zijn met eigen financiële bijdragen, met arbeid in het project, of door anderen te mobiliseren om aan het project bij te dragen.
Projecten van stichting DONA zijn door de concrete samenwerking ook leerprojecten en vriendschapsprojecten.

Beleidsplan 2019-2023
Tussen 2014 en 2016 heeft de zeer besmettelijke ziekte ebola in West Afrika duizenden slachtoffers gemaakt. In Sierra Leone raakten 14.000 patiënten besmet, 4.000 mensen vonden de dood. Gezinnen werden getroffen en kinderen verloren soms beide ouders aan deze gruwelijke ziekte.
De meeste weeskinderen zijn opgevangen in hun eigen drop door familie of buren, die het zelf ook niet erg breed hebben. Mee-eten en meehelpen in huishouden en tuin lukt meestal nog wel, maar soms ook niet. SEND Foundation geeft sommige gezinnen steun voor het levensonderhoud van de weeskinderen en voor hun school en opleidingskosten.
Een deel van dit geld wordt door medewerkers van SEND bij elkaar gelegd, maar is niet toereikend.

In 2019 deed SEND Foundation een beroep op Stichting DONA om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en opleiding van een meisje van 8 jaar oud dat door haar grootouders wordt grootgebracht. De grootouders zijn oud en leven in armoede, zij hebben net genoeg om voor zichzelf zorgen. Voor de kosten van levensonderhoud en opleiding van het meisje wordt onze steun gevraagd.
Daarnaast is ons gevraagd bij te dragen aan de opleding en bijkomende kosten voor drie tieners in Sierra Leone die graag een middelbare school en vervolgopleiding willen volgen. Zij willen later economisch op eigen benen kunnen staan en niet langer afhankelijk van de vrijgevigheid van anderen.

Stichting DONA heeft deze steun toegezegd, en realiseert zich dat dit een meerjarige inzet zal vergen, willen de meisjes de gestarte opleidingen ook kunnen voltooien. Met hulp van onze vrienden gaat DONA deze verplichting waarmaken. Voorwaarde is uiteraard dat de kinderen naar vermogen hun best doen op school. Hun voortgang zal regelmatig worden gerapporteerd door SEND Foundation en worden gedeeld met onze donateurs.

Beloningsbeleid
Iedereen die zich inzet voor Stichting DONA doet dit belangeloos en om niet. De bestuursleden van DONA ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van eerder uitgevoerde activiteiten
zie: Project

Activiteitenverslag 2018
In 2017 en 2018 ontving stichting DONA geen verzoeken om ondersteuning vanuit het dorp Kpayeia. Nadat de schoollokalen waren opgeleverd werden nog wel activiteiten in het kader van het project uitgevoerd, zoals training van docenten en het verstrekken van schoolmateriaal.
De bijdragen die men ontving van onze collega donor in Canada waren kennelijk voldoende om geen extra bijdrage uit Nederland meer te vragen. Nadat dit in de loop van 2017 was duidelijk geworden hebben wij de SEND Foundation in West Afrika uitgenodigd na te denken over een mogelijk ander kleinschalig project dat DONA zou kunnen ondersteunen. In 2018 hebben wij, in afwachting van afronding van deze discussie besloten geen fondsen te werven. In 2019 heeft SEND Foundation ons voorgesteld te gaan bijdragen aan de kosten van opvang en opleiding van kinderen die wees zijn geworden door de ebola uitbrak in Liberia en Siera Leone (2014-2016). In augustus 2019 hebben wij een concreet voorstel ontvangen ter ondersteuning. In september 2019 hebben wij in afwachting van de definitieve aanvraag de fondsenwerving van DONA weer hervat.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening DONA 2018

Jaarrekening DONA 2017

Jaarrekening DONA 2016

Jaarrekening DONA 2015

Jaarrekening DONA 2014

Jaarrekening DONA 2013